Philipsweg 1 6026 RA Maarheeze

Philipsweg 1 6026 RA Maarheeze

Dit item is verlopen op 12-06-2019.

Plaatsen van twee onverlichte teksten + diverse bewegwijzering, dossiernr. OV 19087, ingekomen op 24-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.