Peeldijk ongenummerd (kadastraal BDL G 307)

Peeldijk ongenummerd (kadastraal BDL G 307)

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

oprichten erker, OV-20162005, ontvangen op 12-01-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.