Patrijslaan 30 6021 ZS Budel

Patrijslaan 30 6021 ZS Budel

Dit item is verlopen op 16-03-2016.

Verbouwing woonhuis, OV 20162029, 3-3-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.