Pastoor Verbakelstraat 11 6023 CL Budel-Schoot

Pastoor Verbakelstraat 11 6023 CL Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 28-12-2016.

Kappen bomen, OV 20162170, ingekomen op 13-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.