Pastoor Lemmenstraat 1a 6023 AG Budel-Schoot

Pastoor Lemmenstraat 1a 6023 AG Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 26-12-2018.

Aanleggen hekwerk, dossiernr. OV 18170, ingekomen op: 06-12-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.