Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot

Parallelweg 1b 6023 BA Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 07-12-2016.

Het bouwen van een Laad- en losplateau t.b.v supermarkt, OV 20162155, ingekomen 21-11-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.