Oranje Nassaulaan 44 6026 BX Maarheeze

Oranje Nassaulaan 44 6026 BX Maarheeze

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Vervanging N2 tank, dossiernr. OV 19094, ingekomen op 16-6-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.