Oranje Nassaulaan 44 6026 BX Maarheeze

Oranje Nassaulaan 44 6026 BX Maarheeze

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

Plaatsen PGS-15 kluizen, dossiernr. OV 19075, ingekomen op 19-3-2019

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.