Ontwerpwijzigingsplan Jan Maasstraat en Herenstraat Budel

Ontwerpwijzigingsplan Jan Maasstraat en Herenstraat Budel

Dit item is verlopen op 25-01-2020.

Vanaf 11 december 2019 kunt u zes weken het ontwerpwijzigingsplan ‘Jan Maasstraat en Herenstraat Budel’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0042-ONT1). Ook ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage.

Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van 8 grondgebonden woningen. Het ontwerpwijzigingsplan wijzigt de bestemming ‘groen’ naar ‘wonen’ en ‘tuin’.

Zienswijzen
Bent u het niet eens met het ontwerpwijzigingsplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst
In een anterieure overeenkomst staan de privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemers. Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan.