Ontwerpbestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel

Ontwerpbestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel

Dit item is verlopen op 07-12-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 27 oktober 2017 (tot en met 6 december 2017) het ontwerpbestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ voor eenieder ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBSG8001-ONT1. Het ontwerpbestemmingsplan is grotendeels van consoliderende aard.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk (Postbus 2090, 6020 AB Budel) als mondeling (hiervoor kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 140495) zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor vragen kunt u terecht de medewerkers van de publieksbalie.