Ontwerpbestemmingplannen ‘’Deken van Baarsstraat 23 te Budel”, “Meemortel ong. te Budel” en wijzigingsplan “Bosch 15 te Budel”

Ontwerpbestemmingplannen ‘’Deken van Baarsstraat 23 te Budel”, “Meemortel ong. te Budel” en wijzigingsplan “Bosch 15 te Budel”

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

Vanaf 25 april 2019 kunt u zes weken het ontwerpbestemmingplan "Meemortel ong. te Budel” en het wijzigingsplan “Bosch 15 te Budel” inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

Vanaf 26 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘’Deken van Baarsstraat 23 te Budel” voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

  • Het ontwerpbestemmingsplan van “Deken van Baarsstraat 23 te Budel” gaat over het realiseren van 6 patiowoningen aan de Deken van Baarsstraat 23 te Budel.
  • Het ontwerpbestemmingsplan “Meemortel ong. te Budel” gaat over het realiseren van 1 woning op het perceel aan de Meemortel ong. te Budel (tussen nummer 29 en 35).
  • Het ontwerp wijzigingsplan “Bosch 15 te Budel” gaat over het veranderen van bestemming ‘Bedrijf’ naar een woonbestemming ter plaatse van de Bosch 15 te Budel.

De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0036-ONT1 en NL.IMRO.1706.BPBG3063-ONT1 en NL.IMRO.1706.WPBG3064-ONT1. Voor de plannen “Meemortel ong. te Budel” en “Deken van Baarsstraat 23 te Budel” ligt tevens het besluit hogere grenswaarde ter inzage. Ook ligt voor alle plannen de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage.

Zienswijze
Bent u het niet eens met (een van de) ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst
In een anterieure overeenkomst staan de privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemers.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan. Klik hier