Ontwerpbestemmingplan Patrijs-Vogelsberg Maarheeze

Ontwerpbestemmingplan Patrijs-Vogelsberg Maarheeze

Dit item is verlopen op 25-01-2020.

Vanaf 12 december 2019 kunt u zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Patrijs-Vogelsberg te Maarheeze’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706. BPMHZ5021-ONT1). Ook ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Patrijs-Vogelsberg te Maarheeze’ gaat over het realiseren van 2 energieneutrale levensloopbestendige woningen aan de Patrijs en de realisatie van een energieneutrale twee onder 1 kap woning aan de Vogelsberg 12 te Maarheeze.

Zienswijzen
Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst
In een anterieure overeenkomst staan de privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemers. Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan.