Ontwerpbesluit: Uitbreiding rundveetaks, waarbij varkenstaks komt te vervallen, OV 20162068

Ontwerpbesluit: Uitbreiding rundveetaks, waarbij varkenstaks komt te vervallen, OV 20162068

Dit item is verlopen op 08-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemen heeft om een omgevingsvergunning te verlenen voor een omgevingsvergunningsaanvraag op het perceel Eikenschoor 4 in Soerendonk, kadastraal bekend als Gemeente Maarheeze, Sectie G, nummer 721. De aanvraag betreft het verbouwen van een bedrijfsgebouw (stal 5), waarbij de functie varkensstal wordt onttrokken om na verbouwing te worden gebruikt als landbouwschuur, het overkappen van een bestaande opslag voor houtsnipper en het veranderen en het in werking hebben van een rundveehouderij in houtkrullen. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijze over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Alle zienswijze zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0495.