Ontwerp wijzigingsplan 'Kop De Beuk en De Berk te Budel'

Ontwerp wijzigingsplan 'Kop De Beuk en De Berk te Budel'

Dit item is verlopen op 10-12-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Kop De Beuk en De Berk te Budel’ van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december ter inzage ligt.  

Dit wijzigingsplan is gericht op het mogelijk maken van een appartementengebouw met 6 appartementen tussen de straten De Beuk en De Berk te Budel.

Het plan is digitaal te raadplegen via Ruimtelijke Plannen met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0044-ONT1.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.