Ontwerp wijzigingsplan Driebokstraat 12 te Budel

Ontwerp wijzigingsplan Driebokstraat 12 te Budel

Dit item is verlopen op 21-03-2020.

Vanaf 6 februari 2020 kunt u zes weken het ontwerpwijzigingsplan ‘Driebokstraat 12 te Budel’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBG3065-ONT1).

Het ontwerpwijzigingsplan gaat over de omzetting van een bedrijfswoning naar een normale woning met de bestemming ‘wonen’ en het specifiek bestemmen van het gebruik van bijgebouwen voor statische opslag op het perceel aan de Driebokstraat 12 te Budel.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerpwijzigingsplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u hier (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Indienen
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst
In een anterieure overeenkomst staan de privaatrechtelijke afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemers.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan, vindt u hier