Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot

Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 18-06-2021.

Ontwerp verkeersbesluit 1399915C

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het verlagen van de maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de te realiseren verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot door plaatsing van bord A1 (A01-30zb) en A2 (A02-30ze) uit het RVV1990.

Bijbehorende documenten zijn hieronder in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.