In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot

Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot

Ontwerp verkeersbesluit 1399915C

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het verlagen van de maximumsnelheid van 50km/u naar 30km/u op de wegen Klein-Schoot en Heuvel, binnen de te realiseren verkeerskundige komgrens van Budel-Schoot door plaatsing van bord A1 (A01-30zb) en A2 (A02-30ze) uit het RVV1990.

Bijbehorende documenten zijn hieronder in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.