Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Maarheeze

Ontwerp verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Maarheeze

Dit item is verlopen op 30-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur op de Koenraadtweg en Hugten te Maarheeze (ref.nr. 1273270C).

De stukken zijn vanaf 15 juli 2020 voor zes weken in te zien via overheid.nl of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.