In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ontwerp verkeersbesluit instellen voorrangsregeling ter hoogte van wegversmallingen komgrenzen Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot

Ontwerp verkeersbesluit instellen voorrangsregeling ter hoogte van wegversmallingen komgrenzen Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot

Ontwerp verkeersbesluit 1400590C

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht; brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de te realiseren wegversmallingen nabij de te realiseren komgrenzen op Klein-Schoot en Heuvel te Budel-Schoot door plaatsing van borden F5 en F6 uit het RVV1990.

Bijbehorende documenten zijn hieronder in te zien.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.