Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rasplein Budel

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rasplein Budel

Dit item is verlopen op 05-02-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Rasplein te Budel door plaatsing van bord E1000 (E08o) met onderborden OB20 en OB504.

De stukken liggen vanaf 11 december 2020 zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck. Maak voor het inzien van de stukken een afspraak door te bellen naar 14-0495.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.