Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Evenestraat Maarheeze

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats opladen elektrische voertuigen Evenestraat Maarheeze

Dit item is verlopen op 30-04-2021.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Evenestraat te Maarheeze door plaatsing van bord E1000 (E08o) met onderbord OB20.

Inzage

De stukken zijn hieronder in te zien. De stukken liggen vanaf 8 maart 2021 ook zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck. Wilt u de stukken daar bekijken? Maak dan eerst een afspraak via 14-0495.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.