Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 19-12-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck zijn voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Willem II Straat in Budel. De stukken liggen vanaf 30 oktober 2020 zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495. 

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.