Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Vanaf 1986 zijn er strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en al in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het Rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Saneringsprogramma Budel-Schoot en Budel-Dorplein”.

Doel

Het doel van het saneringsprogramma is om het wegverkeerslawaai als gevolg van de Grootschoterweg en Stationsweg bij de saneringswoningen te beperken. We hebben onderzocht wat de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden teruggedrongen. De conclusie uit het onderzoek is dat in deze situatie onderzocht gaat worden of de woningen in aanmerking komen voor aanvullende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het binnenniveau in de woningen te voldoen. 

Adressenlijst

Grootschoterweg 16

Grootschoterweg 39

Grootschoterweg 68

Grootschoterweg 85

Grootschoterweg 19

Grootschoterweg 43

Grootschoterweg 69

Grootschoterweg 87

Grootschoterweg 20

Grootschoterweg 47

Grootschoterweg 71A

Grootschoterweg 87a

Grootschoterweg 21

Grootschoterweg 49

Grootschoterweg 72

Grootschoterweg 89

Grootschoterweg 22

Grootschoterweg 51

Grootschoterweg 73

Stationsweg 17

Grootschoterweg 23

Grootschoterweg 52

Grootschoterweg 74

Stationsweg 19

Grootschoterweg 25

Grootschoterweg 53

Grootschoterweg 74A

Stationsweg 20

Grootschoterweg 28

Grootschoterweg 54

Grootschoterweg 75

Stationsweg 28

Grootschoterweg 29

Grootschoterweg 55A

Grootschoterweg 76

Stationsweg 30

Grootschoterweg 29A

Grootschoterweg 57

Grootschoterweg 77

Stationsweg 36

Grootschoterweg 30

Grootschoterweg 59

Grootschoterweg 78

Stationsweg 38

Grootschoterweg 31

Grootschoterweg 59a

Grootschoterweg 79

Stationsweg 41

Grootschoterweg 32

Grootschoterweg 61

Grootschoterweg 80

Stationsweg 47

Grootschoterweg 33

Grootschoterweg 63

Grootschoterweg 81

Stationsweg 57

Grootschoterweg 34

Grootschoterweg 64a

Grootschoterweg 82

Stationsweg 59

Grootschoterweg 36

Grootschoterweg 65

Grootschoterweg 83

Grootschoterweg 37a

Grootschoterweg 67

Grootschoterweg 84

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma, bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/S formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 juni 2021 tot en met 30 juli 2021 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak voor inzage telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495. 

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzageperiode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
  • de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.