In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Ontwerp-saneringsprogramma Grensweg en Nieuwstraat in Budel

Dit item is verlopen op 30-10-2020.

Vanaf 1986 zijn strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en al in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project “Saneringsprogramma B-lijst en Eindmelding Grensweg en Nieuwstraat Budel”.

Doel

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Nieuwstraat/Grootschoterweg en de Grensweg/Dammerstraat bij de saneringswoningen te beperken. Onderzocht is wat de geluidbelasting is en hoe die kan worden teruggedrongen.

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/S formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzage periode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen zendt u naar Postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.