Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Wnb)

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Wnb)

Tijdelijk gebruik azc Nassau-Dietzkazerne Randweg-Oost 32 Budel, OV 20162079

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor een omgevingsvergunningaanvraag op het perceel Randweg-Oost 32 te Budel, kadastraal bekend als Gemeente Budel, Sectie K, nummer 1371. De aanvraag betreft het voortzetting van het gebruik van Nassau-Dietzkazerne als AZC voor een termijn van maximaal 10 jaar. Alsmede de realisatie van een aanbouw ten behoeve van een tijdelijk GGD-gebouw voor TBC-screening, het plaatsen van een unit en het verplaatsen van de portiersloge.

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (Wnb) en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 augustus 2020 tot en met 23 september 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140495.