Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ontwerp bestemmingsplannen Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal

Ontwerp bestemmingsplannen Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal

Dit item is verlopen op 09-08-2019.

Vanaf woensdag 26 juni 2019 kunt u zes weken de twee ontwerpbestemmingplannen ‘Zoneringen Luchthaven Budel, analoog’ en ‘Zoneringen Luchthaven Budel, digitaal’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3043-ONT2 en NL.IMRO.1706.BPBG3045-ONT2.

De gemeente Cranendonck wil met de bestemmingsplannen één overzichtelijke regeling opstellen waarin de normen, zoals deze in het luchthavenbesluit voor Luchthaven Budel staan, worden opgenomen. Het gaat dan o.a. over normen voor geluid, veiligheid en hoogtebeperkingen. Deze bestemmingsplannen gaan niet over nieuwe ontwikkelingen, en leggen enkel het luchthavenbesluit van 15 juni 2018 ruimtelijk gezien vast.

Zienswijze
Bent u het niet eens met (een van de) ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan: klik hier