Ontwerp bestemmingsplannen Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal

Ontwerp bestemmingsplannen Zoneringen Luchthaven Budel analoog en digitaal

Dit item is verlopen op 09-08-2019.

Vanaf woensdag 26 juni 2019 kunt u zes weken de twee ontwerpbestemmingplannen ‘Zoneringen Luchthaven Budel, analoog’ en ‘Zoneringen Luchthaven Budel, digitaal’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3043-ONT2 en NL.IMRO.1706.BPBG3045-ONT2.

De gemeente Cranendonck wil met de bestemmingsplannen één overzichtelijke regeling opstellen waarin de normen, zoals deze in het luchthavenbesluit voor Luchthaven Budel staan, worden opgenomen. Het gaat dan o.a. over normen voor geluid, veiligheid en hoogtebeperkingen. Deze bestemmingsplannen gaan niet over nieuwe ontwikkelingen, en leggen enkel het luchthavenbesluit van 15 juni 2018 ruimtelijk gezien vast.

Zienswijze
Bent u het niet eens met (een van de) ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan: klik hier