Ontwerp bestemmingsplan 'Samen mee naar de A2'

Ontwerp bestemmingsplan 'Samen mee naar de A2'

Dit item is verlopen op 18-12-2020.

Vanaf donderdag 29 oktober 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ inzien op Ruimtelijke Plannen met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een ontsluitingsweg van de A2 naar het bedrijventerrein Poort 43.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruikmaken van het online formulier. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Online spreekuur

In verband met de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopmoment op een fysieke locatie. Er is een online spreekuur gepland op 10 november 2020 vanaf 16.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de behandelend ambtenaar Sandu Niessen. Mocht u op dat moment verhinderd zijn, kunt u nog altijd contact opnemen met de behandelend ambtenaar.