Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark'

Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark'

Dit item is verlopen op 08-12-2018.

Vanaf 25 oktober 2018 kunt u zes weken het ontwerpbestemmingplan ’Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPAIR7004-ONT1).

Het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Verlegging gasleiding - Airpark' maakt de verlegging van de gasleiding mogelijk.

Zienswijze
Bent u het niet eens met (een van de) ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat op www.cranendonck.nl/bekendmakingen (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).