Ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’

Dit item is verlopen op 30-08-2020.

Vanaf 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunt u het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’ inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr.: NL.IMRO.1706.BPPC8003-ONT1). U kunt hier ook zoeken op een adres in één van de kernen van de gemeente. Het bestemmingsplan wordt dan vrijwel altijd zichtbaar.

Deze parapluherziening gaat over een correctie van het begrip “wonen” in de nu geldende bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Door het ontbreken van een begripsomschrijving waren andere vormen dan bewoning door één huishouden rechtstreeks mogelijk. Door toevoeging van het begrip “wonen” in de bestaande bestemmingsplannen, via deze parapluherziening, wordt dit hersteld. Voor andere vormen van bewoning, bijvoorbeeld voor kamerverhuur, is voortaan een omgevingsvergunning vereist. Bestaande legale locaties van kamerverhuur zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

Zienswijzen
Op het ontwerp wijzigingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel of stuurt u per email naar info@cranendonck.nl. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis (nadat u eerst telefonisch een afspraak heeft gemaakt). U kunt tot slot ook gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaren Carin Groenen (t/m 7 augustus) via c.groenen@cranendonck.nl of Viola Herzberg (vanaf 10 augustus) via v.herzberg@cranendonck.nl.

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.