Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren' ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren' ter inzage

Dit item is verlopen op 23-11-2018.

Vanaf 27 september 2018 kunt u gedurende zes weken de ontwerpbestemmingplannen ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan staat ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPPC8002-ONT1). Ook ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomsten liggen ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren’ is een vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit van 17 oktober 2017. Het bestemmingsplan sluit supermarkten specifiek uit in de kern Budel. Tevens wordt voor de bestemmingsplan van Budel en Maarheeze een actuele parkeerregeling toegevoegd.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingplannen? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingplan