Ontwerp bestemmingsplan “Kern Schoot”, beeldkwaliteitsplan en zakelijke beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan “Kern Schoot”, beeldkwaliteitsplan en zakelijke beschrijving

Van donderdag 10 juni tot en met 21 juli kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Kern Schoot” en het beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van Kern Schoot inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het mogelijk maken van een woonbestemming. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op Ruimtelijke Plannen.

Verder is met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op het mogelijk maken van een woonbestemming. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Voor uw en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen rondom Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening  met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

Reageren

Op het ontwerp kan eenieder van 10 juni tot en met 21 juli een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op de pagina Bekendmakingen.

Contact

Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar via b.vanavezaath@cranendonck.nl. Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid.