Ontwerp bestemmingsplan 'kerkstraat 15' in Maarheeze

Ontwerp bestemmingsplan 'kerkstraat 15' in Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Het college van burgermeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 15 juni 2017 (tot en met 26 juli 2017) het ontwerp bestemmingsplan ‘Kerkstraat 15, Maarheeze’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5014-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het herbestemmen van een bedrijfswoning tot een burgerwoning en op het positief bestemmen van de huidige bedrijfsactiviteiten.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.