Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’, en zakelijke beschrijving

Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’, en zakelijke beschrijving

Dit item is verlopen op 03-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 03-02-2016
Einde bezwaartermijn: 03-02-2016

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’ ligt gedurende zes weken ingaande op donderdag 24 december 2015 (tot en met 3 februari 2016) ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een viertal extra woningen op de woningbouwlocatie de Pompers.

Meer Informatie?
Wilt u meer informatie over dit plan? Dan kunt u op 4 januari 2016 tussen 17.00 en 19.00 terecht in gemeenschapshuis Den Donck, Van Schaiklaan 1 te Soerendonk.

Anterieure overeenkomst
In het kader van het bestemmingsplan ‘Herziening de Pompers 2015’ maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het mogelijk maken van een viertal extra woningen op de woningbouwlocatie de Pompers. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze nummers 173 tot en met 177 en 181 tot en met 185.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Zienswijzen
Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.