In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 Soerendonk

Ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 Soerendonk

Dit item is verlopen op 22-08-2020.

Vanaf 13 juli 2020 t/m 24 augustus 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 te Soerendonk inzien. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van zes levensloopbestendige woningen mogelijk op de percelen tussen de Goorstraat 12 en Goorstraat 16. Hierbij dienen de woningen gebouwd te worden volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

Zienswijzen
Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat ook op www.cranendonck.nl/bekendmakingen.
 

Ter inzagelegging
Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaren van voorgenoemd bestemmingsplan ter inzage. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Ook beperken of stellen we persoonlijk contact uit (op basis van de actuele inzichten). Wij adviseren u daarom het bestemmingsplan bij voorkeur digitaal in te zien via  www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.BPSRD6017-ONT1); deze versie is juridisch bindend. Als u toch het papieren exemplaar wilt inzien, neem dan telefonisch contact op via 14-0495.