Ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II' ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II' ter inzage

Dit item is verlopen op 03-05-2020.

Vanaf donderdag 19 maart 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-ONT1).

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van maximaal 100 woningen op de woningbouwlocatie de Neerlanden II in Maarheeze.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerp bestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staan elders op onze website (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).
 

Meer informatie?
Meer informatie over het woningbouwproject De Neerlanden II vindt u hier.

Inloopmoment
Er is geen inloopmoment gepland in verband met het Coronavirus. Als het in april wel mogelijk is om een inloopmoment te organiseren, dan laten we u dat weten.