Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers
In de Updates coronavirus lees je ook de updates voor ondernemers zoals informatie over en toegang tot bijstand aan zelfstandigen

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II' ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II' ter inzage

Vanaf donderdag 19 maart 2020 kunt u zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen staan ook op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-ONT1).

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van maximaal 100 woningen op de woningbouwlocatie de Neerlanden II in Maarheeze.

Zienswijze
Bent u het niet eens met het ontwerp bestemmingplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Meer informatie hierover en de verdere procedure staan elders op onze website (klik op de bekendmaking van dit bestemmingsplan).
 

Meer informatie?
Meer informatie over het woningbouwproject De Neerlanden II vindt u hier.
 

Op dinsdag 7 april tussen 20.00 uur en 22.00 uur is er een inloopmoment voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan De Neerlanden II in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze. Informatie over de nieuw te bouwen woningen wordt op een later moment verstrekt.