Ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’

Dit item is verlopen op 02-10-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ vanaf maandag 24 augustus 2020 6 weken ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is gericht op het niet meer mogelijk maken van een veehouderij en het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten hier in de milieucategorie 1 en 2 op het perceel Bosch 2 samen met het realiseren van een woning op de hoek van de wegen Bosch en Burgemeester Wijtestraat. 

Plan digitaal bekijken

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr NL.IMRO.1706.BPBDL0041-ONT1). 
Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.