Ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’

Ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’

Vanaf zaterdag 15 mei 2021 tot en met vrijdag 25 juni 2021 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’ inzien op Ruimtelijke Plannen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3069-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het deels wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’ met de aanduiding ‘recreatie’ die een bed and breakfast mogelijk maakt en de bestemming ‘Groen – Landschappelijke inpassing’.

Met initiatiefnemer is in het kader van het wijzigen van de bestemming een anterieure overeenkomst gesloten. Gedurende de bovengenoemde termijn zal naast het ontwerp bestemmingsplan een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter visie worden gelegd.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruikmaken van het online formulier. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.