Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder Molenheide 9 Soerendonk

Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder Molenheide 9 Soerendonk

Dit item is verlopen op 07-12-2016.

Voor het bouwplan aan de Molenheide 9 in Soerendonk hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck op 25 oktober 2016 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor het geheel vernieuwen en verplaatsen van de bestaande woning. De woning heeft een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Het ontwerp besluit tot verlening van hogere waarden ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2016 ter inzage. Tegen dit ontwerp besluit kan een ieder van binnen de gestelde termijn een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel.