Ontheffing Wet geluidhinder Koenraadtweg 22 Maarheeze

Ontheffing Wet geluidhinder Koenraadtweg 22 Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Ontheffing hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Voor het bouwplan aan de Koenraadtweg 22 in Maarheeze heeft het college op 8 augustus 2017 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor de gewijzigde herbouw van de woning. De woning heeft een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Het ontwerpbesluit tot verlening van de hogere waarden ligt ook vanaf donderdag 17 augustus tot en met 27 september 2017 ter inzage. Iedereen kan tegen dit ontwerpbesluit binnen de gestelde termijn een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel.