Nieuwstraat 95, 6021 HR Budel

Nieuwstraat 95, 6021 HR Budel

Dit item is verlopen op 21-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 16-03-2018
Einde bezwaartermijn: 16-03-2018
Datum beschikking: 01-02-2018

Supermarkt met woning, OV 20172167

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.