Nieuwedijk 7b 6021 RL Budel

Nieuwedijk 7b 6021 RL Budel

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Uitbreiding van een zorgfunctie, dossiernr. OV 18128, ingekomen op: 17-09-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.