Nieuwedijk 28 6021 RM Budel

Nieuwedijk 28 6021 RM Budel

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Verbouw loods tot groepsaccommodatie, dossiernr. OV 18133

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.