Nieuwedijk 28 6021 RM Budel

Nieuwedijk 28 6021 RM Budel

Dit item is verlopen op 17-10-2018.

Verbouw loods tot groepsaccommodatie, dossiernr. OV 18133, ingekomen op  28-9-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.