Nieuwedijk 15 6021 RL Budel

Nieuwedijk 15 6021 RL Budel

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Uitbouw woning, OV 20172218, ingekomen op 30-12-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.