Mulkstraat 19 6021 AB Budel

Mulkstraat 19 6021 AB Budel

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

Veranderen dubbel woonhuis, OV 20172125, ingekomen op 28-6-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.