Moonslaan 22 6026 EJ Maarheeze

Moonslaan 22 6026 EJ Maarheeze

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Plaatsen tijdelijke woonunit, dossiernr. OV 19080, ingekomen op 17-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.