Moonslaan 15 6026 EH Maarheeze

Moonslaan 15 6026 EH Maarheeze

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Plaatsen hekwerk, OV 20172174, ingekomen 15-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.