Molenstraat 54 6021 GV Budel

Molenstraat 54 6021 GV Budel

Dit item is verlopen op 07-02-2018.

Verbouwen woonhuis, OV 18009, ingekomen op 22-1-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.