Molenstraat 40 6026 CM Maarheeze

Molenstraat 40 6026 CM Maarheeze

Dit item is verlopen op 02-03-2016.

Handelen in strijd met de regels, OV 20162021, 17-2-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.