Molenstraat 33 6021 GT Budel

Molenstraat 33 6021 GT Budel

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Kappen boom, dossiernr. OV 18127, ingekomen op 16-9-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.