Molenstraat 23a 6021 GS Budel

Molenstraat 23a 6021 GS Budel

Dit item is verlopen op 09-08-2017.

Verbouw woonhuis, OV 20172136, ingekomen op 21-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.